Podbrdsko - sborník Státního okresního archivu Příbram, je ročenkou, zaměřenou na oblast okresu Příbram v nejširším slova smyslu. Obsahově je tvořen příspěvky s vlastivědnými, historickými, pomocněvědnými, archeologickými a etnografickými tématy. Byl založen v roce 1994 jako nástupce někdějšího Vlastivědného sborníku Podbrdska, který zanikl v roce 1987.

OBSAH dosud vyšlých čísel Podbrdska:

I. jpg II. jpg III.jpg IV.jpg V. jpg
VI.jpg (17159 bytes) VII.jpg (20353 bytes) VII.jpg (20353 bytes) V. jpg Podbrdsko 10
XI.jpg (18863 bytes) XII.jpg (18863 bytes)

 

Řada monografií - FONTES

Fontes1.jpg (4374 bytes) Fontes1.jpg (4374 bytes)

Nově založená řada monografií - Miscelanea

Fontes1.jpg (4374 bytes)

Možno objednat písemně na adrese Státní okresní archiv Příbram, E. Beneše 337, 261 01, telefonicky 318 635803, faxem 318 492413 nebo e-mailem: dolezal@archiv.pb.cz nebo archiv@archiv.pb.cz


zpět na hlavní stránku

back to english