Podbrdsko X/2003 IX.jpg (5997 bytes)

 

              Martin Dohnal, Rastislav Korený: Archeologický výzkum v prostoru bývalého hradního příkopu v Rožmitále pod Třemšínem v roce 2001
Jan Šamata: Rozbor osteologického materiálu ze zámku v Rožmitále pod Třemšínem  34
Alexandr Debnar: Radkovcové z Mirovic, Genealogická, heraldická a sfragistická poznámka k nejstarším dějinám rodu
Karel Koucký: Pojetí generálních cechovních nařízení z 1. poloviny 18. století v cechovním prostředí na Sedlčansku
Josef Velfl: Průkopníci moderní architektury v Čechách a jejich odkaz Příbrami
Monika  Havlátová: Každodennost na Živnostenské škole pokračovací v Rožmitále pod Třemšínem
Jiří Majer: Na okraj návštěvy T. G. Masaryka v Příbrami roku 1920 a jeho politických zásad
Jiří Majer: ekonomickotechnickému profilu příbramského rudního revíru v letech 18901979
Lubomír Procházka: Zaměřovací akce České akademie věd a umění a dokumentace lidové architektury na okresech Příbram a Benešov 
Tomáš Mosler: Agenda okresního církevního tajemníka v Příbrami v letech 1949–1953

              Materiály:

              Josef Kopeček: Dodatek k článku Karel Škréta na Svaté Hoře
Josef Velfl: 190 let od zaražení Ševčinského dolu
Lubomír  Procházka: Kronika obce Buková u Rožmitálu pod Třemšínem (odraz lidové hmotné kultury Podbrdska v obecní kronice)
Roman Poustka, Libuše Jakubcová: O hraničních znacích nejen na rozhraní bývalých panství ve VVP Brdy Jince 
Pavel Duchoň: Znaky udělené obcím okresu Příbram v letech 19902000

Zpět sborník Podbrdsko