Podbrdsko IX/2002 IX.jpg (5997 bytes)

 

Alexandr Debnar: K otázce těžby zlata v okolí Letů
Jiří Úlovec: Kamýk nad Vltavou. Přehled historie hradu a jeho držitelů
Daniel Doležal: Jan Libovický z Libovic a jeho znak
Josef Kopeček: Příčiny chybné interpretace výstavby Svaté Hory
Karel Koucký, Martin Dvořák: Cechovní pohřební štíty ze Sedlčan
Jan Beránek: Veřejná zdravotní péče a hygiena na české vesnici (Jinecko) koncem 19. století. Portrét venkovského lékaře
Josef Velfl: To byl generál Alois Laub
Jiří Majer: Vězeňský tábor Vojna (1951-1961) ve svědectví politických vězňů

Materiály:
Rastislav Korený, Slavomil Vencl:
Nové nálezy kamenných nástrojů z Příbramska
Václav Smrčka, Vítězslav Kuželka: Trepanovaná lebka ve sbírkách Městského muzea v Sedlčanech
Josef Kopeček: Karel Škréta na Svaté Hoře

Zpět sborník Podbrdsko