Podbrdsko VIII/2001 VIII.jpg (19529 bytes)

 

Alexandr Debnar: Několik indicií k možné středověké těžbě zlata v Horosedlech a u dalších vesnic bývakého příbramského panství na dnešním Mirovicku
Hana Pátková: Lózunka v Březnici na sklonku středověku
Jiří Úlovec: Tvrz a zámek v Sudovicích u Nového Knína
Markéta Holubová: textové a obrazové zaznamenávání svatohorských zázraků ve světle barokní doby
Jiří Majer: Snahy o střední průmyslové školství v Čechách v první polovine 19. století (Ke 150letému výročí Horní školy v Příbrami 1851)
Karel Koucký: Sedlčanský hospodářský spolek 1914-1943
Josef Velfl: Služba vlasti. Životní osudy npor. četnictva in mem. Vojtěcha Boliny
Blanka Moulíková: Postavení židovského obyvatelstva na Sedlčansku v letech 1918-1939
Tomáš Bursík: K tragickým událostem v Koubalově Lhotě

Materiály:
Marcela Vondrová: Sedlčanské muzeum v letetch 1945-2000
Josef Velfl: K rekonstrukci dolu Vojtěch
Rastislav Korený: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Okresního muzea Příbram (1.10.1996 - 31.3.2001)
Lubomír Porcházka: Dokumentace lidového stavitelství středního Povltaví v dokumentační sbírce Etnologického ústavu Akademie věd
Václav Trantina: Bedřich Svatoš - osud českého spisovatele ve 20. století.
Jarmila Šárová: Státní okresní archiv Příbram má ve svých fondech kutlurní památku

Zpět sborník Podbrdsko