Podbrdsko VII/2000 VII.jpg (20353 bytes)

 

Václav Blažek: Co vypovídají místní jména o historii osídlení příbramského regionu
Jiří Majer: K počátkům báňskoprávního vývoje na Příbramsku
Alexandr Debnar: K neúplné interpetaci královské listiny dokládající historickou těžbu zlata u Nerestců na Písecku
Jiří Úlovec: Tvrz a zámek ve Rtišovicích u Milína
Zora Barešová, Petr Justin, Jan Zach: Lobkovický soupis poddaných vysokochlumeckého panství z roku 1613 (město Sedlčany)
Jaroslav Kozlík: Výměnkářská otázka v Čechách v letech 1873-1912 na základě poznání výměnku ve vybraných obcích okresu Příbram
Václav Veselý: Z historie skautingu na Příbramsku
Vladimír Valenta: Organizační struktura uranového průmyslu v Příbrami

Materiály:
Rastislav Korený: Rejkovice a Jince okr. Příbram, Nové nálezy štípané industrie z katastrů obcí
Rastislav Korený, Miloslav Slabina, Jiří Waldhauser: "Kauza Plešivec" - nové nálezy depotů v roce 1999
Miloslav Slabina: Archeologické nálezy z pozůstalosti Milana Nováka z Jinec
Karel Vurm, Zdeněk Kunický: K počátkům nejstarší stříbrné a olověné hutě na Příbramsku
Roman Poustka: O letitých stromových velikánech ve VVP Brdy
Satnislav Kofroň: Jak se mění tvář rodné vesnice
Lubomír Porcházka: Mlýny a mlynáři ve středním Povltaví
Antonín Hejra
: Osudy mlýnů ve středním Povltaví
Vladimí Struska:  Byla to zlá doba (vzpomínka na Antonína Stočese)
Jaroslav Štefan: Vzpomínka na rok 1968

Zpět sborník Podbrdsko