Podbrdsko, Fontes 1 Fontes1.jpg (4374 bytes)

Nově založená řada Fontes začíná dílem Jaroslava Boubína z Historického ústavu akademie věd v Praze, který připravil k vydání nejslavnější traktát Mistra Jana z Příbramě

Jan z Příbramě, významný husitský teolog, patří k méně známým postavám českého středověku. V mládí byl oddaným Husovým žákem a po jeho smrti se vyšvihl mezi přední organizátory utrakvistické církve, v jejímž popředí setrval (byť s mnoha přestávkami) skoro až do své smrti (1448). Jako respektovaný univerzitní učenec zasahoval často do bouřlivého dění v zemi. S vlasteneckým patosem burcoval k boji proti křižáckým vojskům krále Zikmunda, ještě více však proslul svými kritickými vystoupeními proti radikálnějším husitským směrům. V těchto polemikách se zrodilo jeho rozsáhlé literární dílo.

Za vrcholné Příbramovo pojednání bývá zpravidla pokládán Život kněží táborských. Jde o neobvykle koncipovaný výklad s mnoha biblickými reminiscencemi, přinášející množství cenných historických informací o husitských radikálech. Dílo, jež psal jeho autor v hněvu a s mimořádným bojovým zápalem, podává sugestivní, ač ve výběru faktů místy i krutě tendenční obraz učení i životní praxe táborských kněží, jak ji přední pražský teolog znal, či jak o ní slyšel. Ačkoliv se jedná o jednu z nejznámějších literárních památek husitské doby, teprve zde je čtenářům předkládáno její prvé kritické a zároveň i prvé úplné vydání. Součástí publikace je i studie o Janu z Příbramě a jeho nejslavnějším díle.

zpět sborník Podbrdsko