Podbrdsko VI/1999 VI.jpg (17159 bytes)

 

Zdeněk Dragoun: K počátkům Žežic
Jiří Úlovec:Zanikající zámky v Dubenci a Kamenné u Příbrami
Jiří Majer:Ke zřízení Vysoké školy báňské v Příbrami (1849)
Věra Velemanová:Ochotnické divadlo na Příbramsku
Jan Beránek: Jince před první světovou válkou
Josef Velfl: S označením Czechoslovakia (Vzpomínky na plk. Bohumila Krále ze Sedlčan)
Václav Krůta: Ilegální vojenská odbojová organizace Obrana národa na Příbramsku
Vladimír Valenta:Socialistické soutěžení na Uranových dolech v Příbrami aneb slavná minulost v realistickém hodnocení

Materiály:
Jiří Majer: Koncentrační tábor Vojna (Příbram) a Muzeum české státnosti 20. století (Praha) – příští památníky boje za demokracii
Ivan Hoyer: Osudy dcer Jakuba Jana Ryby a jejich potomci
Rastislav Korený: Zaniklé hornické lázně na dole Císaře Františka Josefa I. na Březových horách
Zbyněk Likovský: Účelová známka z Milešova
Petr Kadlec:Významné technické objekty v podzemí březohorského revíru
Daniel Doležal: Rožmitálské archiválie ve Vídeňské státním archivu
Josef Velfl: Zpřístupnění Prokopské štoly Okresním muzeem Příbram
Alena Heverová: Městské muzeum v Březnici (Stručný nástin z dějin muzea)
Jiří Páv: O původu a stáří větrného mlýna u Příčov
Martin Dohna, Rastislav Korený, Karel Koucký: Archeologické výzkumy v Sedlčanech v letech 1997-98
Jiří Majer: Dějiny hornictví na sympoziích “Hornická Příbram ve vědě a tehcnice” 1966-1998

Zpět sborník Podbrdsko