Podbrdsko XII/2005 XII.jpg (18863 bytes)

 

Josef Velfl: Příbramsko a konec 2. světové války v Evropě
Josef Táborský:
Kdo byla sv. Dobrotivá? Příspěvek k dějinám kláštera augustiniánů poustevníků v Zaječově
Karel Koucký:
Popsání měšťanstva sedlčanského z roku 1785
Ivan Kirchner, Václav Trantina: Nástin historie příbramského pivovaru
Jaroslav Kozlík: Ludvík Kuba a Březnice
Jaroslav Žák: Zapomenutá výročí - 70 let Sublimy, akciové společnosti pro hlubokou impregnaci dřeva v Březnici
Tomáš Bursík: Okresní výbor KSČ v Příbrami a jeho místo ve struktuře aparátu Komunistické strany Československa v letech 1948-1955
Jiří Majer: K počátkům vězeňského tábora Vojna na Příbramsku v letech 1949-1951
František Bártík: Tragická smrt školačky v roce 1961

Materiály:
Daniel Stolz:
Malý záchranný výzkum na neolitickém a časně eneolitickém sídlišti u Hředel
Josef Kopeček: Jäckelův kříž pro Svatou Horu
Daniel Doležal: Jinecká listina z roku 1929
Jiří Majer: K 50. výročí stávky ve vězeňském táboře Vojna 1955

Zprávy:
Jiří Majer:
Český podíl na mezinárodní tvorbě z dějin hornictví 1990-2004
Naděžda Čížková: Příbramská veřejná knihovna na přelomu tisíciletí
Rastislav Korený: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Hornického muzea Příbram (od 16. 3. 2003 do 1. 4. 2005)

Jubilea, výročí:
Zdeněk Rasl:
Historik českého železářství. Dr. Gustavu Hofmannovi k osmdesátinám

Zpět sborník Podbrdsko