Podbrdsko, Miscelanea 1 Miscel_I.jpg (9784 bytes)

Nově založená řada Miscelanea začíná kolektivním dílem Josefa Velfla, Jarmily Šárové a Jany Barešové, kteří se věnují osudům legionářů z příbramského okresu

Kniha přibližuje na základě zpracovaných historických dokumentů a dalších pramenů události z Příbramska v předvečer vzplanutí 1. světové války. Publikace se dále snaží nastínit hospodářské, sociální, politické i jiné poměry v regionu během válečného požáru, poodhaluje kořeny vzniku protirakouského odboje doma i v zahraničí a seznamuje čtenáře s dramatickými osudy čs. zahraničních vojáků, pocházejících z území současného okresu Příbram, v ozbrojených střetnutích na všech frontách 1. světové války. Všímá si i jejich složité cesty do vlasti, líčí účast těchto statečných mužů v bojích na Slovensku a Těšínsku, vyzdvihuje legionářské odhodlání budovat Československou republiku a bránit ji následně proti nacistickému zlu i poúnorové totalitě. Práce je doplněna množstvím obrazového materiálu a abecedně řazenými seznamy legionářů z jednotlivých míst příbramského okresu.

zpět sborník Podbrdsko