Státní okresní archiv poskytuje badatelům a občanům následující služby:
 • Zapůjčuje zdarma do badatelny uchovávané archiválie, s výjimkou písemností mladších 30 let, písemností, které by ohrozily práva žijících osob a s výjimkou archiválií, u kterých zápůjčku nedovoluje fyzický stav.
 • Poskytuje zdarma badatelům k jejich studiu v badatelně odborné a regionální knihy a časopisy ze své knihovny.
 • Umožňuje za poplatek kopírovat studovaný materiál na kopírce, s výjimkou archiválií starších roku 1900 a tiskovin starších roku 1875. Kopie starších dokumentů je nutné řešit individuálně fotografickou cestou. Kopie jsou zpoplatněny takto :
 1. kopie z archivního materiálu:
  A4 volné listy, jednostranně 9,- Kč
  A4 volné listy, oboustranně 12,- Kč
  A4 vázané, jednostranně 10,- Kč
  A4 vázané oboustranně 13,- Kč

  A3 volné listy, jednostranně 13,- Kč
  A3 volné listy, oboustranně 25,- Kč
  A3 vázané, jednostranně 14,- Kč
  A3 vázané oboustranně 28,- Kč
 2. kopie z publikací a novin, které nejsou součástí archivního fondu:
  A4 2,- Kč
  A3 3,- Kč
 • Vydává ověřené kopie z uložených archiválií pro potřeby občanů, které zpoplatňuje podle instrukce OŘA MV AS/3-735/98 ze dne 24.3.1998. Za vydání stejnopisu, opisu a fotokopie se účtuje:
  * Vydání stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace aj. z archiválií uložených v SOkA
  50,- Kč za každou započatou stranu
  * Vydání téhož, pokud se jedná o vydání fotokopie atd. z předlohy, která vznikla správním úkonem (rozhodnutí, výměr atd.)
  15,- Kč za každou započatou stranu
  * Za ověření výše uvedených kopií atd.
  20,- Kč za každou započatou stranu

 • Pro badatele, kteří nechtějí nebo nejsou schopni sami pracovat s archivním materiálem nabízí SOkA Příbram vyhotovení rešerší, které jsou zpoplatněny podle instrukce SAS MV čj. AS/1-2025/97 ze dne 11.6.1997 takto:
  * jednoduchá rešerše (z česky psaných novodobých textů)
  260,- Kč za 1 hodinu práce
  * náročná rešerše (z ostatních textů)
  350,- Kč za 1 hodinu práce
  * kombinovaná rešerše (komunikace ve světovém jazyce)
  380,- Kč za 1 hodinu práce

zpět na hlavní stránku