Archiváři Státního okresního archiv Příbram/
The Staffs

Mgr. Jarmila Šárová, ředitelka archivu
the director
specializace: předarchivní péče, osobní pozůstalosti
expertise: archival services before taking over of documents, personal funds
kontakt: tel. 318 621 359,  318 492 412 fax. 318 492 413 E-mail: sarova@archiv.pb.cz
PhDr. Daniel Doležal, Ph.D., archivář
the archivar
specializace: dějiny správy, historické fondy, badatelna
expertise: history of administration, historical funds, researchs
kontakt: tel. 318 492 415, e-mail: dolezal@archiv.pb.cz
Ing. Jana Barešová, archivářka
the archivar
specializace: novodobé fondy
expertise: new funds
kontakt: tel. 318 492 416 e-mail: baresova@archiv.pb.cz
PhDr. Věra Smolová, archivářka
the archivar
specializace: církevní fondy
expertize: church funds
kontakt: tel: 318 492 417, e-mail: smolova@archiv.pb.cz
Emilie Hájková, sekretářka
secretary
kontakt: tel: 318 635 803, 318 492 411, 318 621 496, fax. 318 492 413, e-mail: archiv@archiv.pb.cz
Iveta Voříšková, knihovnice
librarian
kontakt: tel. 318 492 414, fax. 318 492 413

zpět na hlavní stránku
back to english index